Zvolte promyšleně marketingový tah

Pokud jste majiteli firmy, pak Vám rozhodně není cizí pojem marketingový mix, který zajišťuje plnění a splnění Vašich firemních cílů, které si ve strategii firmy určíte. Všechny čtyři základní články marketingového mixu se navzájem propojují a musí tvořit jeden ucelený postup. Ať chystáte prezentaci svých produktů, nebo chystáte své zboží uvést na trh dodáním do prodejních řetězců, nebo zadat do databáze ostatních produktů, které Vaše firma poskytuje, musíte dbát na dokonalé ucelení postupu. Musí Vám být jasné, co budete nabízet, komu to budete nabízet, za jakou cenu a jakým způsobem o tom zákazníci dozvědí.

Propagace je nejdůležitější

Můžete mít sebekvalitnější výrobek nebo službu, ale se špatnou nebo chabou propagací se mezi zákazníky stejně nedostane. Musíte umět informaci o existenci své firmy a svých výrobků prodat. Jednou z cest přenosu informací je, například reklamní předmět pro zákazníka. Firmy, které zajišťují tisk bloků, nebo se zabývají výrobou drobných reklamních dárků, se rázem stanou Vašimi spojenci, abyste do podvědomí potenciálních zákazníků dostali název své firmy, aby se zákazníci začali zajímat o to, co vlastně Vaše firma nabízí.