Zvolte promyšleně marketingový tah

Pokud jste majiteli firmy, pak Vám rozhodně není cizí pojem marketingový mix, který zajišťuje plnění a splnění Vašich firemních cílů, které si ve strategii firmy určíte. Všechny čtyři základní články marketingového mixu se navzájem http://www.naucmese.cz/kurz/naucme-se-navzajem propojují a musí tvořit jeden ucelený postup. Ať chystáte prezentaci svých produktů, nebo chystáte své zboží uvést na trh dodáním […]