Aj počítač sa môže zmýliť

 
Úroveň písomného jazykového vyjadrovania autora, ktorú obsahuje seminárne práce vzor je závislá od jeho celkovej znalosti jazyka ako takého. Predloha projektu bude určite čo do použitia jazykových prostriedkov bezchybný. Pravopisná úskalia dnes obyčajne pomôže prekonať počítač, ani on ale nedokáže vykonať úplnú pravopisnú korektúru. Databáza češtiny je neobyčajne bohatá, zahŕňa tvary odlišujúce sa napríklad aj voľným tvrdým či mäkkým i, písaním hlások s alebo za podobne. Počítač nedokáže v tomto ohľade človeka nahradiť, pretože nevie postihnúť význam a postavenie slová vo vete, teda ani odhaliť chyby pochádzajúce z použitia nesprávneho tvaru slova.

Dôkladné preštudovanie

Z typografické stránky je seminárna práca vzor http://www.vsprace.sk/seminarne-prace útvarom zo všetkých odborných diel obvykle najmenej náročným, napriek tomu je ale vhodné všimnúť si ho u predloženého príklade projektu, aby sme rešpektovali požiadavky školy. Môžu sa vyskytnúť prípady, že je pomerne striktne vyžadované dodržiavanie pravidiel stránkovanie textu, užívanie iba niekoľkých povolených typov písma, rovnako ako jeho veľkosťou. Školy sa predložením príklade projektu tiež snaží zamedziť narastajúci nešváru použitia iného než predpísaného riadkovanie v snahe dosiahnuť vyššieho počtu strán textu.